2013

Fogra Cruinniu Poibli

Ráiteas Phreas agus Fógra Cruinniú Poiblí

Leanann BIM ar agaidh le tionscnamh nua dírithe ar comhphobail iascaireachta agus iascairí chladaigh i dtír chonaill

béidh seisiún eolais agus chomairliúcháin in ionad Comhphobail, Ailt an Chorráin, ar 8ú Bealtaine ar 8pm

fáilte roimh gach aon duine a bhfuil suim orthu nó ceangal le iascaireacht, eacnamaíocht mara agus turasóireacht mara.

SONRAí AN CHLÁR:

Mar gheall ar an laghdú iascaireachta agus dúshlán eile atá curtha ar loingeas na bháidí beaga, tá tionchar eacnamaíochta ar na chomhphobail a bfhuil ceangal agus spleáchas acu ar iascaireacht. Sé aidhm an Chláir nua seo, ata stiúraithe ag BIM, tacaíocht a thabhairt do na comhphobail seo chun achmainní nua ioncaim a fhórbairt agus a mionach saoil a árdú.

Cuirfidh an chlár seo leis na haidhmeanna seo trí tacaíocht do dhaoine na háite, a dtuigeann na fadhbanna agus dóchas an gcomhphobal iascaireachta. Go háirithe, tabhairfidh an chlár seo uirlisí agus deiseanna nua eacnamaíochta do dhaoine chun an áthrú seo a sháraigh. Sé aidhm an chlár seo deiseanna a thabhairt don chomphobal a dtódhchaí eacnamaíochta a chruthú, trí usáid scileanna agus eolas a thagann as cleachtas iascaireachta, sa dóigh is go bfhuil oidhreacht, féiniúlacht agus sáingnéithe an gcomhphobal cosanta.

Maidir le chósta Thir Chonaill, béidh Stráitéis á ullmhú ar feadh an chéad ochtar seachtaine as sin, chun tosaíochtaí a shonrú. Béidh an Strátéis seo ar nós stráitéis ‘LEADER’, ach béidh béim sonrach ar chomhphobail iascaireachta agus ar ghníomhaíochtai a chuireann an ceangal leis an muir agus achmainní mara chun cinn.

Chun tosaigh, baineann an Stráitéis seo leis an tréimhse 2013-2015 agus tá an buiséad teoranta, ach is dócha go mbéidh acmhainní eile ar fáil trí chláir chístiúchána thódchaí. Mar sin, is rud tábhachtach é faoi láthair, fiúntas an tionscnamh seo a chruthaigh maidir le cumas an chláir seo freastal ar riachtanas an gcomhphobal iascaireachta, agus fiúntas breise a thabhairt do chláir eile, mar shámpla An Chlár Fórbartha Tuaithe (Rural Development Programme).

I rith 2013, cuirfidh amach BIM cuireadh chun tógrai a thíolacadh, de réir na Stráitéise atá curtha le chéile mar gheall ar an comhairliúcháin seo. Thig leis an chlár seo tacaíocht chístiúnach a thabhairt do (mar shampla):

  • Fórbairt iascaigh beaga agus turasóireachta e.g. feabhsú ar saoráidi cálaphoirt (m.s. áthchóirigh caife no ionad turasóireachta beaga as stór oighir srl)
  • Oiliúint agus Scileanna nua (b’fhéidir do iascairi agus foireann bháid a bhí orthu stád a chur lena gcuid iascaireachta)
  • Éagsúlu m.s. Turasóireacht Mara
  • Gníomhaíochtaí a chuireann bia farraige chun cinn (m.s. féile agus fleadhanna bia, comórtais scoil, srl)
  • Gníomhaiochtai a chuireann fiúntas breise le iascaigh m.s. tairgí bia ceirde, brandáil éisc régiúnach

Cruinniú Poiblí

Tá comhairleoir spéisialta Kate Burns agus páirti faoi chonradh le BIM chun an Stráitéis a fhórbairt. Siadsan le chéile le BIM a bhéidh ag coinnigh an chruinniú ar 8ú Bealtaine ag 7.30pm insan Ionad Comhphobal, Ailt an Chorráin. Spreagainn muid daoine agus comhphobail atá ina gcónaí taobh istigh de 10km cois farraige, agus a bfhuil ceangal acu le hiascaireacht agus slí-bheatha chósta, teacht go dtí an cruinniú seo, agus a gcuid smaointe a chuir in iúl.

Teagmhaidh le Kate Burns: 087 1148078 kateburnsconsulting@gmail.com

Gach eolas: Comharchumann na nOileán Beag ancaire@eircom.net www.donegalislands.com