2013

Fóram Pobail Chontae Dhún na nGall CCB/AGM

Fóram Pobail Chontae Dhún na nGall

Cruinniú Cinn Bliana

A chara,

Tugtar cuireadh do ionadaithe ó bhur choiste freastal a dhéanamh ar Cruinniú Cinn Bliana Fóram Pobail Chontae Dhún na nGall a bhéas ar siúl in Ionad Acmhainní An Craoibhín ar an Tearmann ar De Luain, 8ú Iúil 2013 ag 8.00 in. Beidh Seamus Ó Beoláin ina aoichainteoir ar an oíche

Representatives from your organisation are invited to attend the Annual General Meeting of Donegal County Community Forum at 8.00pm on Monday, 8th July at 8.00pm in An Craoibhín Community Resource Centre in Termon. Seamus Boland of Irish Rural Link will deliver the keynote address at the AGM
Is mise, le meas

Mary McGowan
Chairperson