2013

Rith Teo

Preas Ráiteas/ Press statement

€15,000 ar fáil do thionscnaimh pobail Gaeilge

Tá sé fógartha ag Rith Teo inniu go bhfuil ciste de €15,000 a chur ar fáil ag an chomhlacht do ghrúpaí pobail nó coistí atá ag cur tionscnaimh Ghaeilge chun cinn.

Ba fhéile náisiúnta a bhí i Rith 2012 a mheall 27,000 le páirt a ghlacadh in ollrith sealaíochta a bhí ar siúl ón 8-17 Márta 2012 thar chúrsa 700km, ó Gaoth Dóbhair go Inis Mór, Árann. Tá an maoiniú seo, atá bunaithe ar bhrabús ó Rith 2012, a chur ar fáil do na pobail a ghlac páirt i Rith 2012 ó cheann ceann na tíre.

Chuir Cathaoirleach Ciste Rith, Lorcán Mac Gabhann in iúl gurb é seo an chéad uair gur éirigh le Rith Teo scéim deontais a fhógairt agus go bhfuil sé dóchasach go gcuirfidh Rith 2014 go mór le luach na scéime amach anseo

Chuir an tUas Mhic Gabhann in iúl “Is cúis áthais do Choiste Rith go bhfuil muid in ann €15,000 a chuir ar fáil don phobal le tacú le h imeachtaí agus gníomhaíochtaí Gaeilge a eagrú. Fáilteofar roimh iarratais i nGaeilge do thionscnaimh atá teangalárnaithe, ach go háirithe ó ghrúpaí ar bheagán maoinithe.”

Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ar www.rith.ie/deontas agus caithfidh iarratais a bheith istigh roimh 24 Márta 2013.

€15,000 grant scheme announced for Irish language projects

The Chairperson of Ciste Rith, Mr Lorcán Mac Gabhann, announced today a total grant fund of €15,000, based on the profit from the Rith 2012 event.

Rith 2012 was a national festival which attracted 27,00 participants to run in a 700km relay-run, 8 – 17 March 2012, from Gaoth Dobhair, Co Donegal to Inis Mór, Árann, Co Galway.

This the first time that Rith Teo has announced a grants scheme and Mr Mac Gabhann is very hopeful that RITH 2014 will add significantly to the fund in the coming years.

Mr Mac Gabhann explained that “applications, in Irish, for language based programmes will be welcomed especially from groups who receive little or no financial assistance elsewhere.”

Application forms are available from www.rith.ie/deontas and must be returned, fully completed, to deontas@rith.ie by 24 March 2013.

Tuilleadh eolais/further information

Lorcán Mac Gabhann – 087-9790193
lorcan@glornangael.ie