2012

Maoiniu do Che Phort a Chruinn

Maoiniú do Ché Phort a Chruinn

Cuireann Comharchumann na nOileán Beag fáilte roimhe an mhaoiniú do 90 mile euro

a chur an Roinn Ealíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar fáil le cóiriú agus sealbhú a

dhéanamh ar ché Phort a Chruinn ar Oileán Ghabhla.

Fáiltíonn an Comharchumann fosta an 30 míle comhmhaoiniú atá Comhairle Contae

Dhún na nGall a dhéanamh ar an togra.

Is fada iarratas déanta ag Comharchumann na nOileán Beag ar thacaíocht don ché

seo a chóiriú agus is ábhar mór dochais do bhaill an chomharchumainn agus do

bhunadh Oileán Ghabhla an tacaíocht seo.

Beidh tús a chur leis an obair ar an ché gan mhoill.