2012

La Eolais Pobail

Tá Fóram Pobail Ghaeltacht Dhún na nGall ag reachtáil
‘Lá Eolais Pobail’
ar an Déardaoin, 20 Meán Fómhar, 2012
sa Chrannóg, Na Doirí Beaga ón 11.00 – 3.00 i.n.

Beidh eolas ar fáil ar chúrsaí airgid, ar chúrsaí dlí, ar an áthrú digiteach agus ar ábhair eile suime pobail.

Beidh fáilte roimhe gach duine agus beidh soláistí ar fáil.
Gach eolas: 087 4134244 / 0867979336 / 0872203947