2011

Duaiseanna Ghlór na nGael 2011

Glór na nGael
Torthaí an chomórtais, 2010

Gearrliosta na gCoistí le cúnamh fostaíochta – €40,000
(Gearrliosta)
Glór Cheatharlach
Coiste Forbartha Charn Tochair, Co Dhoire
Glór na nGael – Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
Cumann Forbartha Chois Fharraige – Glór na nGael, Co. na Gaillimhe
Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo., Co. Dhún na nGall
Gearrliosta na gCoistí gan cúnamh fostaíochta €10,000
(Gearrliosta)
Gaeltacht
Glór na nGael – Gort a’ Choirce, Co. Dhún na nGall
Coiste Pobail na Tulaigh, Co. na Gaillimhe
Craobh Mhaigh Cuilinn, Conradh na Gaeilge, Co. na Gaillimhe

IarGhaeltacht
Glór Bhréifne, Co. an Chabháin
Glór na Ríogh, Co. Chill Dara
Conradh na Gaeilge Boirche Íochtair, Co an Dúin

Duaiseanna Speisialta
Iontráil Nua is fearr €1,000
Glór na nGal Balána, Ceatharlach

Duais Chumann na Sagart X 2
€500 Coiste Ceathrú Thaidhg – Dún Chaocháin, Co Mhaigh
€1,000 Glór na nGael – Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
Duais Cholmcille X 2
€1,500 (Éire) An Clár as Gaeilge , Inis, Co an Chláir
€1,500 (Albain) Sgoil Shiaboist
Duais Iontaobhas Ultach X 2
€1,400 Cumann Gaelach Chnoc na Rós, Doire
€1,400 Coiste Forbartha Dhobhair Teo., Co Dhún na nGall
Duais Údaras Craolacháin na hÉireann X 2
€1,500 Stáisiún Trachtála Clare FM
€1,500 Stáisiún Pobail Raidio na Life
Duais na Comhairle Oidhreachta X 2
€1,500 Duais Foilseachán – Comharchumann na nOileán Beag, Dún na nGall
€1,500 Duais Togra – Comhlachta Forbartha an Spidéil Teo., Co. na Gailimhe
Duais Chonradh na Gaeilge X 2
€1,000 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo., Co Dhún na nGall
€1,000 Conradh na Gaeilge An tAonach – Co Thiobrad Árann
Duais COGG
€2,000 Glór Bhréifne, Co. an Chabháin

Duais Comhairle na Gaelscolaíochta
Stg£1,500 Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste

Duais an Fháinne (Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge)
€1,500 Glór Cheatharlach

Duais Chomhluadar
€1,500 Pobal An tSrátha Bháin, Co. Thír Eoghain

Duais Chomhairle Contae Dhún na nGall
€1,500 Cill Chárthaigh

Duais Chomhairle Contae na Gaillimhe
€1,500 Coiste Forbartha Chorr na Móna,

Duais Gaeleagras na Seirbhísí Poiblí
€1,000 An Clár as Gaeilge, Inis , Co an Chláir

Duais an Fhorais Patrúnachta na Scoileanna LánGhaeilge
€1,000 Gaeilgeoirí Fhionnuisce, Baile Átha Cliath

Duais Chló IarChonnachta (Dearbhán €1,000 luach leabhar)
Dearbhán leabhar €1,000 An Lurgan

Duais Ógras
€750 Baile an Chaistil

Duais Irish Independent
€750 Comharchumann Ráth Chairn, Co. na Mí

Duaiseanna Aitheantais
€1,000 Glór na nGael – Cill na Martra, Co. Chorcaí
€1,000 Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh, Co
Trófaí na gComhlachtaí
Níor roghnaíodh buaiteoir

Gradam Ghlór na nGael
Seán Bán Breathnach, Raidió na Gaeltachta
Global Gaeilge
€5,000 Daltaí na Gaeilge, Nua Eabhrach
€3,500 Coláiste na nGael, Londain
€2,500 Cumann na Gaeltachta, Ceanada
€1,000 Conradh na Gaeilge, Glascú
€1,000 MILG – Manchester Irish Language Group