2010

Seoladh Leabhar na Logainmneacha ar ceal go dtí Dé hAoine 10ú Nollaig

Logainmneacha Oileáin Bheaga Dhún na nGall
Ag ocáid in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaoth Dobhair
ar an Aoine, 10 Nollaig, ag 8.30 déanfar an leabhrán,

‘Logainmneacha Oileáin Bheaga Dhún na nGall’.

a sheoladh go hoifigiúil.

Is éard atá sa leabhrán seo ná cnuasacht de logainmneacha

agus de mhionainmneacha a bhaineann le seacht gcinn

d’oileáin bheaga Ghaeltacht Dhún na nGall a bhfuil a gcuid

coistí forbartha ag feidhmiú faoin scátheagraíocht

Comharchumann na nOileán Beag.

Ar na hoileáin atá i gceist tá Gabhla, Inis Bó Finne, Inis Caorach, Inis Fraoigh,

Inis Mhic an Doirn, Inis Oirthir agus Oileán Ruaidh.

Beidh failte roimhe an phobal chuig an seoladh agus go speisialta muintir na noileán.

Beidh an leabhar ar díol ar an oiche ar chostas do dheich euro.
Gach eolas ar fáil ó: Chomharchumann na nOileán Beag ag 074 91 32571

nó tré riomh-phost a chur chuig ancaire@eircom.net