2011

Seiminear Aontas Pobail na Gaeilge

DRÉACHT CLÁR AMA SHEIMINEÁR AONTAS PHOBAL NA GAEILGE:

Ionad: Óstán an Menlo Park, Gaillimh

Dáta: Dé hAoine, 30 Meán Fómhar, 2011
10.00 – 12.00 Bunú Gréasáin Ghaeltachta, agus Ceathrú na Gaeltachta
Cainteoirí:

* Oifigeach ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
* Oifigeach ón Roinn Cultúrtha, Ealaíon agus Fóillíochta
* Ionadaí ón lucht eagraithe

12.00 – 13.00 Lón
13.00 – 15.00 Aidhmeanna agus spriocanna pleanáil de réir réigiúin
Cainteoirí:
* Ionadaí ó Fhoras na Gaeilge
* Ionadaí ón lucht eagraithe

15.00 – 15.30 Tae/Caife
15.30 – 16.30 Na naisc a aithint
* Moltaí ó chainteoir neamhspleách