Latest News

Newsletter Signup

Enter your email address here to sign up


Gallery

Go to the photo gallery
Duaiseanna Ghlór na nGael 2011
14-Feb-2011

Glór na nGael

Torthaí an chomórtais,  2010


Gearrliosta na gCoistí le cúnamh fostaíochta - €40,000

(Gearrliosta)

Glór Cheatharlach

Coiste Forbartha Charn Tochair, Co Dhoire

Glór na nGael - Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Cumann Forbartha Chois Fharraige – Glór na nGael, Co. na Gaillimhe

Comharchumann Forbartha  Ghaoth Dobhair Teo., Co. Dhún na nGall

Gearrliosta na gCoistí gan cúnamh fostaíochta €10,000

(Gearrliosta)

Gaeltacht

Glór na nGael - Gort a’ Choirce, Co. Dhún na nGall

Coiste Pobail  na  Tulaigh, Co. na Gaillimhe

Craobh Mhaigh Cuilinn, Conradh na Gaeilge, Co. na Gaillimhe


IarGhaeltacht

Glór Bhréifne, Co. an Chabháin

Glór na Ríogh, Co. Chill Dara

Conradh na Gaeilge Boirche Íochtair, Co an Dúin


Duaiseanna Speisialta

Iontráil Nua is fearr  €1,000

Glór na nGal Balána, Ceatharlach


Duais Chumann na Sagart X 2

€500  Coiste Ceathrú Thaidhg - Dún Chaocháin, Co Mhaigh 

€1,000 Glór na nGael - Baile Locha Riach, Co. na  Gaillimhe                           

Duais Cholmcille X 2

€1,500  (Éire) An Clár as Gaeilge , Inis, Co an Chláir

€1,500  (Albain) Sgoil Shiaboist

Duais Iontaobhas Ultach X 2

€1,400  Cumann Gaelach Chnoc na Rós, Doire

€1,400  Coiste Forbartha Dhobhair Teo., Co Dhún na nGall Duais Údaras Craolacháin na hÉireann X 2  

€1,500  Stáisiún Trachtála     Clare FM 

€1,500  Stáisiún Pobail Raidio na Life

Duais na Comhairle Oidhreachta X 2

€1,500  Duais Foilseachán – Comharchumann na nOileán Beag, Dún na nGall

€1,500  Duais Togra – Comhlachta Forbartha an Spidéil Teo., Co. na Gailimhe

Duais Chonradh na Gaeilge  X 2

€1,000  Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair  Teo., Co Dhún na nGall

€1,000  Conradh na Gaeilge An tAonach – Co Thiobrad Árann

Duais COGG

€2,000  Glór Bhréifne, Co. an Chabháin


Duais Comhairle na Gaelscolaíochta

Stg£1,500  Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste


Duais an Fháinne (Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge)

€1,500  Glór Cheatharlach


Duais Chomhluadar

€1,500  Pobal An tSrátha Bháin, Co. Thír Eoghain


Duais Chomhairle Contae Dhún na nGall

€1,500  Cill Chárthaigh


Duais Chomhairle Contae na Gaillimhe

€1,500  Coiste Forbartha Chorr na Móna, 


Duais Gaeleagras na Seirbhísí Poiblí

€1,000  An Clár as Gaeilge, Inis , Co an Chláir


Duais an Fhorais Patrúnachta na Scoileanna LánGhaeilge

€1,000  Gaeilgeoirí Fhionnuisce,  Baile Átha Cliath


Duais Chló IarChonnachta (Dearbhán €1,000 luach leabhar)

Dearbhán leabhar €1,000  An Lurgan


Duais Ógras

€750  Baile an Chaistil


Duais Irish Independent

€750  Comharchumann Ráth Chairn, Co. na Mí


Duaiseanna Aitheantais

€1,000  Glór na nGael - Cill na Martra, Co. Chorcaí

€1,000  Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh, CoTrófaí na gComhlachtaí

Níor roghnaíodh buaiteoir


Gradam Ghlór na nGael

Seán Bán Breathnach, Raidió na Gaeltachta

Global Gaeilge

€5,000  Daltaí na Gaeilge, Nua Eabhrach

€3,500  Coláiste na nGael, Londain

€2,500  Cumann na Gaeltachta, Ceanada

€1,000 Conradh na Gaeilge, Glascú

€1,000  MILG – Manchester Irish Language Group

Back To Latest News Page