Latest News

Newsletter Signup

Enter your email address here to sign up


Gallery

Go to the photo gallery
Oiche Eolais
27-Jan-2010

Oiche Eolais ar  Foirgnimh Thraidisiúnta  ar Oileáin

Dhún na nGall -  

Inné, Inniu agus Amárach

Tá Rannóg Caomhnaithe Ailtireachta

Chomhairle Contae Dhún na nGall ag reachtáil oiche eolais ar Fhoirgnimh Thraidisiúnta ar Oileáin bheaga Dhún na nGall 

 Déardaoin 28 Eanáir

7.30in – 9.00in

Sa Chrannóg

Doirí Beaga, Gaoth Dobhair

Sa chur i láthair seo, scrúdófar agus déanfar plé ar shaibhreas neamhghnách na bhfoirgneamh traidisiúnta atá le fáil ar chuid oileán Dhún na nGall, trí ghrianghraif agus trí ábhar cartlainne. Trí ransú a dhéanamh ar an stair ar leith atá ag na hoileáin agus ar a bhféadfadh a bheith i ndán dóibh amach anseo, amharcfar fosta ar thíortha eile agus ar réigiúin eile a bhfuil na dúshláin forbraíochta chéanna rompu. Tá muid ag súil go mór leis an eolas seo a roinnt leat!

Tá an cur i láthair seo saor in aisce.

Ríomhphost: gskehan@donegalcoco.ie

Gach eolas:  Máirín Uí Fhearraigh

                   Comharchumann na nOileán Beag

                   074 95 32571

Back To Latest News Page