Latest News

Newsletter Signup

Enter your email address here to sign up


Gallery

Go to the photo gallery
Ceardlann Scríbhneoirí Gaeilge
28-Dec-2013

Ceardlann do Scríbhneoirí Gaeilge á heagrú ag Cló Iar-Chonnacht

 

Dáta: Dé Sathairn, 26 Deireadh Fómhair 2013

Ionad: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Páirt Ghnó Ghaoth Dobhair. Gaoth Dobhair, Co Dhún na nGall.

Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Eilís Ní Dhuibhne

 

Beidh an cheardlann seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge den uile chineál, scríbhneoirí a bhfuil leabhair foilsithe acu cheana agus scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta.

 

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: gearrscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig Eagarthóir Cúnta CIC, Áine Ní Cholchúin ag an seoladh thíos ROIMH an 11 Deireadh Fómhair 2013.

 

Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

 

Tuilleadh eolais:

Áine Ní Cholchúin nó Micheál Ó Conghaile

Cló Iar-Chonnacht,

Indreabhán,

Co. na Gaillimhe.

Guthán: (091) 593307  Facs: (091) 593362  Ríomhphost: aine@cic.ie

 

Máirín Uí Fhearraigh, Gaoth Dobhair. 087 4134244. ancaire@eircom.net

 

 

Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon 

 

 

Back To Latest News Page