2010

Cumann na gCurach

Cumann na gCurach Ghaoth Dobhair

Ag Cruinniú Cinn Bhliana Chumann na gCurach ar na mallaibh

toghadh na baill seo a leanas ar an Choiste Stiúrtha don bhliain seo.

Cathaoirleach – Eamon (J) Mac Aoidh

Leas Chathaoirleach – Eibhlín Uí Chuinneagáin

Cisteoirí – Máirín Uí Fhearraigh

Seamus Ó Fearraigh

Rúnaí – Seán Ó Baoill

Oifigeach Caidrimh Poiblí – William Ó Baoill
Tá Tráth na gCeist a reachtáil gach oiche Déardaoin ag an chumann dTí Sheáin Óig i nGaoth Dobhair.

Beidh fáilte roimhe achan nduine.

Foirne de cheathrar.

Cumann na gCurach Ghaoth Dobhair

Cumann na gCurach Ghaoth Dobhair Cumann na gCurach Ghaoth Dobhair