2010

Cruinniú Coiste na nOileán/ Island Committee Meeting

Beidh an cheád chruinniú eile do Choiste Idir-oileán na Comhairle Contae in Ionad Sierbhisí Pobail, An Chlochán Liath amarach, 14 Meán Fómhar ag 10.00 go 12.00.

The next meeting of the Islands Committee is scheduled for 14 September in the Public Services Centre, Dungloe from 10.00 – 12.00.

Iarrtar ar gach ionadaí freastal ar an chruinniú tabhachtach seo.