2011

CCB FÓRAM POBAIL CHONTAE DHÚN NA NGALL

TUGTAR CUIREADH DUIT CHUIG

CCB FÓRAM POBAIL CHONTAE DHÚN NA NGALL

‘Glór an earnáil pobail agus dheonach sa rialtas áitiúil’

Dé Ceadaoine, 14ú Meán Fomhair 2011

Óstan na Cúirte, Gaoth Dobhair ón 7-8in

Tugann an cruinniú seo deis do grúpaí pobail agus dheonach teacht agus cluinstin faoin obair atá ar siúl againn, agus ceisteanna a chuir chun tosaigh ar na coistí rialtais áitiúla a shuínn muid orthu, ina measc, Bord Forbartha an Chontae, Coistí Straitéiseach Polasaí agus an Pháirtíocht Síochána.

TÁ SÚIL AGAINN SIBH A FHEICEÁIL ANN
Paula Leonard,
Cathaoirleach, Fóram Pobail Chontae Dhún na nGall